Wij zijn 24/7 bereikbaar

Fraudebeleid

Om uw compensatie te kunnen berekenen, verwachten wij van u dat u alle informatie naar waarheid invult. Indien u de gevraagde informatie niet naar waarheid invult loopt u het risico fraude te plegen.

Fraude heeft niet alleen vergaande gevolgen voor uw huidige schadeclaim maar tevens voor uw andere, huidige en toekomstige, verzekeringen. Als MijnBelang signalen krijgt van misbruik van het systeem, wordt uw dossier geblokkeerd. In geval van fraude worden de betrokken partijen en de autoriteiten op de hoogte gebracht. De aansprakelijke partij kan in dat geval de gemaakte kosten op u te verhalen. Daarnaast zal het incident worden gemeld bij Stichting CIS.

Wat is fraude?

Fraude is het bewust misleiden van een individu, een organisatie of de overheid met als doel persoonlijke of financiële winst. Bijvoorbeeld, het onterecht claimen van schade die niet geleden is of het aanzetten van de daadwerkelijk geleden schade. Daarnaast worden het achterhouden van informatie, het manipuleren van bewijs zoals rekeningen of loonstroken en het manipuleren van het systeem om een hogere compensatie te bewerkstelligen ook als fraude gezien.

Controleert MijnBelang op fraude?

Jazeker, MijnBelang zal zeker controleren op fraude. Het systeem controleert op inconsistente data invoer en selecteert steekproefsgewijs schadedossiers voor een grondige inspectie. Wees u zich ervan bewust dat verzekeraars additionele, gelijksoortige, fraude detectie systemen hanteren.